αιτηση για δανειο (Grec)

Ζητήστε € 3000 έως € 800.000 σε 2 λεπτά
Δεν υπάρχουν στοιχεία πιστωτικών απαιτείται.

Το όνομα όπως στο διαβατήριο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός τηλεφώνου
Χώρες
Revenu Mensuel
Montant du prêt
Λόγο δανείου
Μπορείτε να έχετε
15.000,25 €
Μπορείτε να έχετε
20.000,61 €
Μπορείτε να έχετε
25.000,77 €
120 Μηνιαίες δόσεις από
174,52 €
120 Μηνιαίες δόσεις από
231,37 €
120 Μηνιαίες δόσεις από
273,48 €
Οφειλόμενο ποσό
20.942,40 € 27.764,40 € 32.817,60 €
Μεσιτικές αμοιβές
1.256,54 € 1.665,86 € 672,76 €
Έξοδα έρευνας και φορολογικές επιβαρύνσεις
350,00 € 350,00 € 350,00 €
TAN e TAEG
Ταν σταθερή 4,80 %
TAEG 7,28 %
TΤαν σταθερή 4,80 %
TAEG 7,15 %
Ταν σταθερή 4,80 %
TAEG 5,83 %

Σημείωση: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε προσφέρει ετήσιο επιτόκιο έως και 19%. Αυτό εξηγεί γιατί ΣΕΠΕ (Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο) χρόνο μας είναι λιγότερο από 19%. Η αποπληρωμή του δανείου αναμένεται ότι μετά από 120 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

επιστροφή παράδειγμα

Ένα δάνειο των € 750 που καταβάλλεται σε δύο εβδομάδες και θα αποπληρωθεί σε 10 δόσεις θα σας κοστίσει € 119,48 πληρωμής.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για σκοπούς μόνο παράδειγμα και θεωρεί τέλος αίτησης καταβάλλεται στον επίσημο πράκτορα και μεσίτη στο ποσό των € 380 προστίθεται στο δανειολήπτη δανειακά κεφάλαια. Ο επίσημος αντιπρόσωπος και τους χρηματιστές και μόνο καθορίζει τις αμοιβές και τα έξοδα του κάθε φακέλου στο δικό διακριτική της ευχέρεια και είναι ανεξάρτητη από το ενδιαφέρον που χρεώνονται από τον δανειστή.

Συμμετοχή της μη πληρωμής

Επίδραση NSF: Ένα τέλος των πενήντα δολάρια (€ 50.00) θα χρεώνονται για οποιοδήποτε έλεγχο ή προ-εγκριθεί πληρωμής αναπήδησε. την τράπεζά σας θα σας χρεώσει επίσης ένα ποσό για την εν λόγω συναλλαγή αναπήδησε.

Προθεσμιακής πληρωμής: Αν ο οφειλέτης θα επιδιώξει τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας, η αμοιβή διαχείρισης των € 35,00 θα χρεωθεί. Ο οφειλέτης πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της συλλογής.

Διαδικασία για την ανάκαμψη και την πιστοληπτική ικανότητα

Η εταιρεία μας είναι σε συμμόρφωση με το Καναδικό νομικά πρότυπα. Εάν μια συγκεκριμένη κατάσταση προκύπτει όταν περιόδου αποπληρωμής σας, το τμήμα συλλογής μας θα δημιουργήσει μια συμφωνία επιστροφής μαζί σας με βάση την κατάστασή σας. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης θα προκαθορίσει για την εκτέλεση λόγω ενός των πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει την πλήρη καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου υπολοίπου, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Όλα τα νομικά έξοδα που θα εύλογα προκύπτουν από ανωμαλίες στην παρούσα σύμβαση θα ζητηθεί για τον οφειλέτη για οποιοδήποτε έλεγχο ή προ-εγκριθεί πληρωμές επέστρεψε στον πιστωτή.

Στην περίπτωση που είναι δυνατή μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή συμφωνία πληρωμής, ο δανειστής μπορεί να αναθέσει το αρχείο αντιπροσωπεία συλλογής, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη.

Άλλες υπηρεσίες και προϋποθέσεις

Ανανέωση: Η ανανέωση του δανείου δεν είναι αυτόματη. Θα είναι αφού ο πελάτης έχει κάνει την αίτηση και ότι έχει εγκριθεί από την εταιρεία μας.

Αποπληρωμή Όρος: Οι όροι της αποπληρωμής των δανείων μας ποικίλλει μεταξύ 4 μήνες και άνω

Διαδικασία για την ανάκαμψη και την πιστοληπτική ικανότητα

Η εταιρεία μας είναι σε συμμόρφωση με το Καναδικό νομικά πρότυπα. Εάν μια συγκεκριμένη κατάσταση προκύπτει όταν περιόδου αποπληρωμής σας, το τμήμα συλλογής μας θα δημιουργήσει μια συμφωνία επιστροφής μαζί σας με βάση την κατάστασή σας. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης θα προκαθορίσει για την εκτέλεση λόγω ενός των πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει την πλήρη καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου υπολοίπου, κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Όλα τα νομικά έξοδα που θα εύλογα προκύπτουν από ανωμαλίες στην παρούσα σύμβαση θα ζητηθεί για τον οφειλέτη για οποιοδήποτε έλεγχο ή προ-εγκριθεί πληρωμές επέστρεψε στον πιστωτή.

Στην περίπτωση που είναι δυνατή μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή συμφωνία πληρωμής, ο δανειστής μπορεί να αναθέσει το αρχείο αντιπροσωπεία συλλογής, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη.

Έχετε μια νόμιμη προθεσμία υπαναχώρησης 14 ημερών.

Please publish modules in offcanvas position.